BEAUTY OF RAIN

04.04.2015 16:22

Taký daždivý týždeň – aká príjemná zmena… Kde sú tie časy, keď som nemala rada dážď.  Pripadal mi nudný, smutný, otravný, šedivý, depresívny, nepríjemný. Držal ma doma a vonku bol taký krásny zaujímavý svet. A ja som chcela bežať von, ďaleko, rýchlo a všetko objaviť, všetko vidieť a všetko zažiť. Bež, bež, bež….

Such a rainy week - what a nice change ... Where are those times when I did not like the rain. I found it boring, sad, annoying, gray, depressing, displeasant. He kept me at home and outside was so beutiful interesting world. And I wanted to run out, far away, fast and discover everything, see everything and experience everything. Run, run, run ....

Stálem chcem bežať a objavovať svet. Nie je na škodu na chvíľu sa zastaviť. Vnímať veci okolo seba, pozorovať, cítiť, premýšľať, spomínať, snívať. Len tak byť.  Len tak pozorovať krásu dažďa…

I still want to run and explore the world. I tis not a shame, to stop for a  moment. To perceive things around oneself, observe, feel, think, remember, dream. Just to be. Just observe the beauty of the rain ...

Daždivý týždeň mi poskytlo viac času doma a tak som skúšala nové veci. Napríklad konturovanie s paletkou STILA shape&shade (viac TU). Objavila som nový klobúk a slnečné okuliare Mango (viac TU). V nedeľu sa konečne na chvíľku vyčasilo a tak sme si pripomenuli spomienky na Taliansko (viac TU).

The rainy week gave me more time at home, so I tried new things. For example, countouring with the pallete STILA Contoured Shape & Shade (more HERE). I discovered a new hat and sunglasses Mango (more HERE). On Sunday, it was nice weather for a momen, so we marked  memories of Italy (more HERE).