DISCONNECTED

07.06.2015 15:00

„Zostaňte pripojení!“ To by mohlo byť heslo dnešných dní. Ja sa rozhodne nesťažujem. Som na informačných technológiách závislá a internet hľadám aj uprostred dažďového pralesa (ako som písala TU).

"Stay connected" This could be a motto  these days. I'm definitely not complaining. I am addicted to information technology and I search the Internet even in the middle of the rainforest (like I post HERE).

 

Sú ale chvíle, keď by sme mali na väčšinu technických vymožeností zabudnúť. Napríklad na dovolenke. Proste len vnímať seba, svojich najbližších a objavovať nový neznámy svet okolo seba. Napríklad nádherné, čarovné a zvláštne BALI.

There are moments when we should forget most of technological achivements. For example, on vacation. Just feel yourself your dearest and discover new unknown world around you. For example, the wonderful, odd  and magic BALI.

 

Skúste na chvíľu či na pár dní zostať „odpojení“.

Try for a moment or for a few days stay "disconnected".