DREAM JOB

04.02.2015 19:28

 

Tak a je to tu. Moje sladké túlanie sa životom je u konca. Moje kľudné tiché hodiny, keď som objavovala úžasné zákutia v novom meste alebo sa pri kávičke snažila preniknúť do tajov blogosféry. Začína staro-nový kolotoč. Koľkokrát som to už absolvovala?

Prvý krok bude oprášiť životopis. To by ešte šlo. Poslednú verziu mám uloženú. Teraz ho doplniť fotkou, na ktorej vyzerám dostatočne dobre, aby som nikoho nevyľakala a dostatočne aktuálne, aby ma pri osobnom kontakte spoznali.

Druhý krok – prejsť stovky pracovných ponúk a ako Popoluška vytriediť perly z toho všetkého. Nebude to jednoduché, pretože chcem zmeniť obor. A to sa dostávam k ďalšiemu kroku.

Tretí krok – presvedčiť ľudí z personálních agentúr a personálných oddelení firiem, že mám vačší potenciál a keď som niečo robila niekoľko rokov ešte to neznamená, že to musím robiť do konca života. Toto bude ťažké. Respektíve, aby som sa dostala do správneho naladenia na pohovory – bude to výzva.

Držte mi palce.  Idem hľadať prácu snov.o)

 

So here it is. My sweet roam the life is over. My peaceful quiet hours when I was discovere awesome corners to feature in a new city or a cup of coffee when trying to penetrate the secrets of the blogosphere. Starts old-new carousel. How many times I was thourgh this?

The first step is to brush up your resume. This part is fine. The last version I saved. Now I should add a photo that looks good enough for me to not scare anyone and enough current that people could recognize me by personal contact.

The second step - go hundreds of working offers and as Cinderella sort out pearls of it all. It will not be easy, because I want to change the field. And this brings me to the next step.

The third step - to convince people of personal agencies and HR departments of companies that I have more potential and when I did something a few years yet this does not mean that I have to do for rest of my life. This will be difficult. Respectively, to get good mood for interviews - it will be a challenge.

Wish me luck. I'm going to look for a dream job.o)