I AM LOOKING FOR A HARBOUR

18.09.2015 11:35

„Hľadám prístav.“ by mohlo byť motto minulého týždňa. To nie je romantické znenie inzerátu na hľadanie podnájmu a ani nehľadám nový vážny vzťah. Skutočne som hľadala prístav. Prístav, z ktorého sme chceli odcestovať loďou do Indonézie. Prvý krát sa mi podarilo zablúdiť, ale to bola v konečnom dôsledku veľmi šťastná udalosť (viac TU).  Lístky na loď sa mi nepodarilo kúpiť na prvý krát. Koho by napadlo, že ku kúpe lodných lístkov do inej krajiny potrebujete pas!!!! o))) Takže som tam musela ísť na druhý deň znovu. Ale vôbec mi to nevadilo, lebo pri prístav je pekné miesto a je veľký obchodný dom. Dala som si obed v reštaurácii, ktorá pripomína ulicu v starej Číne a potom som sa trošku prešla...

"I'm looking for a harbour." This could be the motto of my last week. This is not a romantic advertisement to rent an apartment and I´am not searching for a new serious relationship. I really was looking for a harbour The port from which we wanted to travel by boat to Indonesia. The first time I got lost, but it was ultimately a very happy incident (more HERE). I didn´t manage to buy tickets for the boat at the first time. Who would have thought that to buy boat tickets to another country you need a passport !!!! o))) So I had to go there the next day again. But I didn´t mind at all, because when the port is a nice place and has big shopping mall. I had my lunch in a restaurant that resembles a street in ancient China and then I had small walk ...