JACKET FOR MY IPHONE

25.06.2015 14:31

Mám rada svoj nový iPhone. Je to môj nový PRECIOUS!o) Je čierny a strieborný – nádherný dizajn. No nie je škoda, ho zakryť nejakým obalom? Ale nejaký obal mobil potrebuje, aby sa nepoškrabal. Veď vieme, čo všetko sa nachádza v ženských kabelkách.

I love my new iPhone. It's my new PRECIOUS! O) It is black and silver - a beautiful design. It Is not pity to conceal it with some cover? But it need some cover -  not to be scratched. We know what  is in a woman's purse.

Našla som pekný „kabátik“ pre môj mobil. Je s tvrdého plastu a tak nezakrýva krásny dizajn a má aj ženský element. Ja tam krásny ázijský motív s kamienkami Swarovski. No nie je elegantný?

I found a nice "jacket" for my cell phone. It is made from solid plastic and it´s not cover  the beautiful design and has a feminine element too. I there a beautiful Asian pattern with Swarovski elements. Isn´t it elegant?