NEARLY BRUNETTE

18.03.2015 19:01

Do Ázie som prišla jako blondýnka. Ale čoskoro som zistila, že zostať blondýnka nebude také jednoduché. Nie je to moja prirodzená farba, moje vlasy sú svetlo hnedé a tak používám blond melír, aby som dosiahla farby, ktorá sa mi páči.

Vravela som si, že je to veľké moderné mesto, je to veľké množstvo kaderníkov, určite si s takou drobnosťou ako je blond melír poradia. Je tu ale jedna maličkosť…. vačšina obyvatelstva má vlasy rozných odtieňov čiernej farby. Keď prišiel čas na nový melír, proste som si vybrala kaderníctvo a skúsila to. Výsledok bol desivý. Moje vlasy mali kanárikovo žltú farbu. No nič. To sa občas stane, že natrafíte na kaderníčku, ktorá nie je dobrá. Povedala som si, že je to prvý pokus a treba hľadať ďalej.

Začala som si všímať iné blondýnky na ulici, v metre a v obchodoch. Nevyskytujú sa tu často a to vačšiu pozornost so venovala každej, ktorú som stretla.  Myslím, že moje závistlivé pohľady mohli v niektorých z nch vyvolať pochybnosti o mojej sexualnej orientácii.o) V podstate sa blondýnky členili na 2 skupiny – 1. skupina mala krásnu blonďavú farbu a 2. skupina (moja) – mala kanárikovo-žltú farbu. Ale nabrala som odvahu a skúsila som to druhý krát v inom kaderníctve. Výsledok? Hroza!

Začala som premýšľať, že to vyriešim inak, že sa proste prisposobim. Rozhodla som sa, že sa stanem brunetou. S touto farbou tu nebude žiadny problém. Hľadala som ďalšie kaderníctvo, kde by som to zrealizovala. Našla som maličké kaderníctvo schované medzi inými obchodmi. Vnútri boli 3 kaderníčky – všetky 3 blond! A krásne blond. Vedela som, že som na správnom mieste, keď dokázali toto so svojou povodne čiernou farbou vlasov, so mnou si poradia bez problémov.

A stalo sa. Kaderníčka najprv zjednotila moju farbu. Vybrala najbližšiu možnú k mojej prirodzenej farbe vlasov. Potom urobila blond melír. Príjemnou súčasťou tunajších kaderníctiev je, že Vás pohostia voňavým zeleným čajom a sučasťou procedúry je masáž hlavy. Poradila mi výborný šampón na potlačenie medených tónov v blond melíri (recenzia TU). Funguje to. Mám svoje kaderníctvo a ešte stále som blondýnka.o) (fotka Girls night out TU).

 

I came to Asia as a blonde. But I soon found that to stay blond will be not so simple. This is not my natural color, my hair is light brown and  I use blond highlights to achieve color that I like.

I think  that it is a large modern city, here is a large number of hairdressers, certainly they will manage such easy thing like blond highlight. But there is one little thing .... Most people´s hair here has some shadee of black. When it came time for new highlights, I simply chose hairdresser and tried it. The result was scarry. My hair had a canary yellow color. OK. It sometimes happens that you catch the hairdresser, which is not good. It was my first try and need to find another one.

I started observe other blondes on the street, in the subway and shops. They not appear here frequently and I paid the big the attention  to everyone  I met. I think my envious looks at them raised doubts about my sexual orientation.o) Essentially, the blondes were divided into 2 groups - Group 1 had a blonde beautiful color and  group 2 (mine) - had a canary-yellow color. But I picked up courage and tried second time the another hair salon. The result? Horror!

I started thinking that fix it otherwise, I simply adapt. I decided that I would become a brunette. With this color here will be no problem. I was looking for another hairdresser where I realized it. I found a small hair saloon hidden among other stores. Inside were three hairdressers - all 3 blonde! A beautiful blond. I knew that I was in the right place when managed this with their original black hair, with me it wouldn´t be a problem.

It happened. Hairdresser unified my color. She chose the color  closest  to my natural hair color. Then she did blond highlights. Enjoyable part of local hairdressing is that it they serve you the cup of anice green tea and a part of the procedure is the head massage. She advised me good shampoo to suppress copper tones in blonde highlights (review HERE). It works. I have my hairdresser and I still am blond girl.o) (Photo Girls night out HERE).