POWER OF MAKEUP

26.08.2015 12:01

Nedávno prebehla sociálnymi sieťami diskusia ohľadne tutoriálu Nikkie s názvom Power of Makeup (odkaz nájdete dole).  Nikkie je profesionál v oblasti makeup art. Na videu vášnivo obhajuje ženy, ktoré používajú makeup a chcú vyzerať lepšie, aby sa za to nemuseli hanbiť. Pretože používanie makeupu nie je zločin. A ja s ňou súhlasím. Prečo by sme s trochou snahy nemohli vyzerať lepšie a cítiť sa sebavedomejšie.

There was recently a discussion on social networks regarding Nikkie tutorial titled Power of Makeup. (see the link below). Nikkie is a professional makeup artist. On video, she is passionately defends women who use makeup and want to look better, not  to be ashamed of it. Because the use of makeup is not a crime. And I agree with her. Why couldn´t we with a little effort to look better and feel more confident.

 

Nikkie si na videu nalíčila polovicu tváre a druhú polovicu nechala nenalíčenú. Bolo to veľmi zaujímavé pozrieť sa na líčenie týmto spôsobom. A trošku ma to vyprovokovalo (ako aj mnohých iných) skúsiť to isté. Musím povedať, že keď som videla výsledok, na chvíľu som si myslela, že už NIKDY nepôjdem von bez makeupu.o) Alebo to budem robiť tak ako doteraz. Proste sa nalíčim až sa budem chcieť cítiť krajšie.

Nikki in her tutorial did her makeup on half of the face and the other half left just like it was. It was very interesting to look at the makeup this way. A little provoked me (like many others) to try the same thing. I must say that when I saw the result, for a moment I thought that I would NEVER go out without makeupu.o) Or I will do the same thing like before. I do my makeup when I would like to feel beautiful.

Hádam, že nie je nutné písať, ktorá fotka je bez makeupu a ktorá s makeupom. o)

I guess that is not necessary to writte which picture is without and which one with makeup. o)

 

 

 

Nikkie video/Nikkie´s tutorial: TUTORIAL