WHITE, RED AND BLUE - I. part

15.06.2015 12:05

Keď sa presťahujete do inej krajiny, nezáleží na tom ako radi tam ste a ako sa vám tam páči. Raz príde moment, keď vám je smutno za domovom. Za rodinou, priateľmi, krajinou... za všetkým čo dobre poznáte a zanechali ste doma.

When you move to another country, no matter how happy you are there and how do you like it there, once comes a moment when you feel homesick. For family, friends, country ... for everything that you know well and have left home.

Prepašovala som trošku domova do farieb, ktoré som použila pri tomto outfite. Použila som bielu, červenú a modrú farbu. Sú to farby, ktoré sa často vyskytujú na zástavách krajín. Pre mňa tieto farby reprezentujú tri krajiny: Slovensko – krajinu, z ktorej pochádzam. Českú republiku – kde som prežila väčšinu svojho doterajšieho dospelého života a s ktorou mám spojené tie najlepšie ale aj najhoršie zážitky svojho života. A Francúzsko – ktoré proste milujem.o)

I smuggled a little bit of home to the colors that I used in this outfit. I used white, red and blue. These are colors that are often found on the flags of countries. For me, these colors represent three countries: Slovakia - the country from which I come from, Czech Republic – country where I spent most of my adult life  and with which I have associated the best but also the worst experiences of my life. A France – the country which I just love.o)

Znamenajú tieto farby niečo pre vás osobne?

Do these colors mean something to you personally?

Košeľa/Shirt: M&S

Nohavice/Trousers: Theme

Topánky/Shoes: Aldo

Prstene/Rings: Lovisa

Kabelka/Bag: Talisman´s

 

This post is linked up to Friday FavoritesShoe and Tell, The Wednesday Pants and Bloggers Who Inspired Me.